Hvilket fag og hvilket utdanningsprogram?

Vårt mål er at du skal bli bedre forberedt til å ta et utdanningsvalg innen 1. mars 2019. Alle spørsmål du måtte ha rundt valget skal du, dine foresatte og skolerådgiverne kunne få svar på under denne messen. Før du kommer på messen, se igjennom noen av disse filmene og websidene nedenfor, så kan vi kanskje få lov til hjelpe deg videre 16. og 17. oktober
A: Musikk                 B: Dans                 C: Drama
A: Realfag               B: Språk, samfunnsfag og økonomi Se film på Youtube her.       C: IB
ASFALTFAGET   ANLEGGSMASKINFØRERFAGET  ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET                                BANEMONTØRFAGET  BETONGFAGET  BLIKKENSLAGERFAGET FJELL- OG BERGVERKSFAGET    MALERFAGET    MURERFAGET   STILLASBYGGERFAGET   TØMRERFAGET   VEI- OG ANLEGGSFAGET
ELEKTROFAGENE    ELEKTRIKER    ENERGIMONTØR   ENERGIOPERATØR
BAKERFAGET   KONDITORFAGET   INDUSTRIELL MATPRODUKSJONSFAGET   SJØMATHANDLERFAGET  SJØMATINDUSTRIFAGET   SLAKTERFAGET   KJØTTSKJÆRERFAGET   BUTIKKSLAKTERFAGET   PØLSEMAKERFAGET   KOKKEFAGET   SERVITØRFAGET  INSTITUSJONSKOKKFAGET
IKT-SERVICEFAGET      REISELIVSFAGET      RESEPSJONSFAGET        LOGISTIKKFAGET        KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET      YRKESSJÅFØRFAGET       SALGSFAGET      SIKKERHETSFAGET
TIPFAGENE                                                                                   INDUSTRIMEKANIKER ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET                         INDUSTRIRØRLEGGERFAGET INDUSTRIMALERFAGET                                                     AUTOMATISERINGSFAGET INDUSTRIMONTØRFAGET                                                          KJEMIPROSESSFAGET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET                                              PLATEARBEIDERFAGET LOGISTIKKFAGET                                                                            SVEISEFAGET CNC MASKINERINGSFAGET                                                                                BILFAGENE