Hvilket fag og hvilket utdanningsprogram?

Vårt mål er at du skal bli bedre forberedt til å ta et utdanningsvalg senest 1. mars 2022. Alle spørsmål du måtte ha rundt utdanningsvalget ditt skal du, dine foresatte og skolerådgiverne kunne få svar på under denne messen. Før du kommer på messen, se igjennom noen av disse filmene og websidene nedenfor, så kan vi hjelpe deg videre 5. og 6. januar.
MUSIKK    DANS    DRAMA
REALFAG     SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI     IB
ASFALTFAGET   ANLEGGSMASKINFØRERFAGET  ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET                                BANEMONTØRFAGET  BETONGFAGET  BLIKKENSLAGERFAGET FJELL- OG BERGVERKSFAGET    MALERFAGET    MURERFAGET   STILLASBYGGERFAGET   TØMRERFAGET   VEI- OG ANLEGGSFAGET
BAKERFAGET   KONDITORFAGET   INDUSTRIELL MATPRODUKSJONSFAGET   SJØMATHANDLERFAGET  SJØMATINDUSTRIFAGET   SLAKTERFAGET   KJØTTSKJÆRERFAGET   BUTIKKSLAKTERFAGET   PØLSEMAKERFAGET   KOKKEFAGET   SERVITØRFAGET  INSTITUSJONSKOKKFAGET
SALG OG REISELIV   SERVICE OG SIKKERHET IKT-SERVICEFAGET      REISELIVSFAGET      RESEPSJONSFAGET        LOGISTIKKFAGET        KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET      YRKESSJÅFØRFAGET       SALGSFAGET      SIKKERHETSFAGET
INDUSTRIMEKANIKER ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET   INDUSTRIRØRLEGGERFAGET INDUSTRIMALERFAGET    AUTOMATISERINGSFAGET INDUSTRIMONTØRFAGET       KJEMIPROSESSFAGET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET    PLATEARBEIDERFAGET LOGISTIKKFAGET    SVEISEFAGET  CNC MASKINERINGSFAGET   BILFAGENE
BLOMSTERDEKORATØR    FRISØR    INTERIØR- OG UTSTILLINGSDESIGN MASKØR- OG PARYKKMAKERFAGET
INFORMASJONSTEKNOLOGI   MEDIEPRODUKSJON