Yvalg 2020 er avlyst

Yvalg 2020 skulle vært arrangert sammen med Yrkes-NM høsten 2020. Siden Yrkes-NM er flyttet til høsten 2021, vil også Yvalg flyttes et år frem i tid. Begrunnelsen for avlysningen er at Yvalg følger de anbefalinger som blir gitt fra sentrale myndigheter, og det vil da ikke være mulig å gjennomføre dette arrangementet med så mange folk. Om det kommer lettelse i restriksjoner fra myndighetene utover høsten, så vil Yvalg se på mulighetene for gjennomføring av alternative opplegg for messe.

Det store spørsmålet er fortsatt:

Hva skal du bli når du blir stor?